Pieter Ballon, Directeur van imec-SMIT aan de VUB

Voor steden is de grootste uitdaging van de toekomst om ‘slim’ te worden. Een slimme stad is een stad die erin slaagt om de intelligentie te verhogen en samen te brengen. “Die intelligentie kan komen uit ICT-apparatuur die in de stad verspreid is”, zegt Ballon. “De huidige technologie is erg klein en relatief goedkoop, waardoor ze geïntegreerd kan worden in verlichting, telefoons, auto’s, fietsen, verkeersborden, enz. Zo kan er heel wat data verzameld worden.”

Burgerparticipatie

Naast de technologie blijven burgers de belangrijkste bron van intelligentie. Het is dus zaak om burgers mee te betrekken in het verhaal van smart cities. “Dat kan je alleen door de technologie te koppelen aan oplossingen voor concrete uitdagingen, zoals geluidsoverlast, mobiliteit en veiligheid”, legt Ballon uit. “Zo krijgen mensen een zicht op de mogelijkheden en voordelen, wat cruciaal is omdat veel projecten net een gedragsverandering bij de burgers willen teweegbrengen.”

Realtimedata

Data is erg belangrijk in een slimme stad. Ook in het verleden werd er heel wat informatie verzameld over de stad: via parkeerwachters, stadswachten, politieagenten, het burgerloket, enz. “Het grote verschil is dat we die informatievergaring met de digitale technologie van vandaag systematisch en op grote schaal kunnen uitvoeren”, legt Ballon uit. “Dankzij deze realtimedata wordt het mogelijk om bepaalde voorspellingen te doen, waardoor je veel sneller kan anticiperen op eventuele problemen.”

Organisatie

Heel veel van de technologie die een smart city moet mogelijk maken is al klaar: sensornetwerken, intelligente camera’s, slimme radars, wifi, noem maar op. Allen worden ze vandaag al toegepast in de industrie en andere domeinen. Bovendien kunnen sommige toepassingen uitgevoerd worden met relatief eenvoudige technologie. “Toch bestaan er vandaag nog een aantal lacunes die een uitrol van echte smart cities op grote schaal in het gedrang brengen”, bedenkt Ballon. “De hamvraag is: hoe krijg je alles georganiseerd? Er worden vandaag al verschillende slimme toepassingen geïmplementeerd in steden, maar er is nood aan een overkoepelende aanpak en meer samenwerking tussen de verschillende actoren.”