1. Voor lokale overheden

Vandaag is er nog teveel individualisme in steden en gemeenten; hierdoor gaat heel wat potentieel verloren. Door daarentegen in te zetten op interactie en samen gebruik te maken van nieuwe technologieën kan de stad een stuk aantrekkelijker, slimmer en competitiever worden gemaakt.

Bovendien kan de lokale overheid zo fietsgebruik en recyclage belonen via een gedeelde digitale klantenkaart die deel kan uitmaken van de app. Ook nieuws, evenementen en acties in de stad of gemeente kunnen erop worden gedeeld en geraadpleegd.

2. Voor handelaars

Via de gedeelde digitale klantenkaart kunnen handelaars van hun zijde klanten trekken en belonen. Zo fungeert de app als een mobiel promotiekanaal dat iedere consument steeds bij zich heeft. De voordelen van zo’n gedeeld platform beperken zich bovendien niet enkel tot kortingen en cadeaus. Gebruikers kunnen er steeds de openingsuren en contactgegevens van lokale handelaars opzoeken, wat hen visibiliteit alvast verhoogt.

Bovendien kunnen consumenten, indien de handelaar dat wenst, via de app producten reserveren. Zo kunnen handelaars zich wapenen tegen de opkomst van de e-commerce. Ten slotte kan een mobiele app gegevens verzamelen die handelaars een beter inzicht geven in hun klanten.

3. Voor burgers en consumenten

Uiteraard profiteren ook burgers en consumenten van zo’n app. Ze sparen er via één klantenkaart voor kortingen en cadeaus bij alle lokale handelaars. Zo hoeven ze niet langer voor iedere handelaar een aparte fysieke kaart bij te houden. Ook kunnen ze alle mogelijke informatie over hun stad én de lokale handelaars opzoeken, en indien gewenst rechtstreeks contact met hen opnemen.

Zelfs een routeberekening naar de dichtstbijzijnde parking, inclusief een weergave van het vrije aantal plaatsen, hoort tot de mogelijkheden. Ook de parking betalen kan via de mobiele app. Dat is niet enkel gemakkelijker omdat de app hun gegevens onthoudt, het is ook goedkoper dan een gewone sms.