water 2019

TOPICS

“Waterschaarste is een sluipend gif”

Over water beschikken, lijkt ons evident. Zeker omdat de regen hier voortdurend met bakken uit de lucht lijkt te vallen. “Maar dat beeld klopt niet helemaal”, zegt weervrouw Jill Peeters.

Kruitfabriek sluit waterkringloop

Met de droogte van vorig jaar nog vers in ons geheugen, beseffen we vandaag meer dan ooit dat water een kostbaar goed is. Net als een aantal andere grondstoffen die stilaan uitgeput geraken.

“Een klimaatbeleid start bij jezelf”

Volgens Chiel Sterckx, secretaris bij Aqua Belgica, zijn de huidige klimaatinitiatieven noodzakelijk om mensen bewust te maken van de precaire situatie. Hij maakt echter wel een kanttekening: “Na de woorden, is het tijd voor daden."