De energiemarkt is de laatste jaren drastisch getransformeerd als gevolg van een gewijzigd energiegebruik door de consument. De opkomst van innovatieve oplossingen zoals laadpalen, zonnepanelen en thuisbatterijen tonen duidelijk aan dat de consument meer dan alleen een gebruiker wordt. Het vraagt heel wat inspanningen van energieleveranciers om snel in te spelen op deze aangepaste noden. “Met Eneco, sinds 2011 actief op de Belgische markt, zetten we in op innovatieve oplossingen die een toegevoegde waarde bieden in een nieuwe wereld”, zegt Christophe Degrez.

 

Eén van die innovatieve oplossingen waar Eneco sterk op inzet is e-mobility. Waarom is dat zo belangrijk?
 

“Elektrische wagens zijn niet alleen een oplossing om onze C02-uitstoot te verminderen, ze kunnen tevens bijdragen tot de complete omslag naar duurzame energie. Vooral het flexibel inzetten van elektrische wagens is hierbij interessant. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een wagen gemiddeld 92% van de tijd stilstaat. In het geval van een elektrische wagen spreken we dus over elektriciteit die in de batterij opgeslagen is en waar het meeste/grootste deel van de tijd niets mee gedaan wordt. Bij Eneco geloven we sterk in het concept waarbij elektrische wagens aaneen worden geschakeld in een virtuele stockagecentrale die op grote schaal kan ingezet worden om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Laten we snel even een high-levelberekening maken: stel dat er in België op termijn vijf miljoen elektrische wagens zouden rondrijden en dat pakweg 90% verbonden zou zijn in een virtuele opslagcentrale. Er zou dan grosso modo 250 kW aan flexibele elektriciteit voorhanden zijn, wat in dezelfde grootorde ligt als een piekcentrale. Elektrische wagens en thuisbatterijen zijn ideaal om de groeiende vraag naar flexibiliteit te beantwoorden. Bij Eneco zijn we continu bezig met de ontwikkeling en uitwerking van innovatieve concepten die het mensen makkelijker maken en die de omschakeling naar duurzame energievormen stimuleren.”

 

Welke innovatieve diensten bieden jullie vandaag aan om e-mobility te stimuleren?
 

“Met ons SlimLaden-concept, dat binnen de Eneco Groep wordt ontwikkeld, wordt je elektrische wagen opgeladen op het moment dat de stroomprijs het laagst is. De marktprijs van elektriciteit is onderhevig aan schommelingen als gevolg van de veranderende wind- en zonneproductie. Met de SlimLaden-app stel je het tijdstip in waarop je elektrische batterij opgeladen moet zijn. Het systeem wacht vervolgens op het meest gunstige moment om de wagen tijdig op te laden en rekent de geldende prijs met je af. Maar het houdt niet alleen rekening met de tijd waarbij je je wagen nodig hebt, maar ook hoeveel energie je nodig zal hebben om je geplande traject te volgen. Daarnaast hebben we samen met Tesla en andere autobouwers, zoals Renault en BMW, een product ontwikkeld dat je toelaat om een deel van de opgeslagen energie in je elektrische wagen ter beschikking te stellen van de piekmarkt en hiervoor vergoed te worden.”

 

Welke invloed hebben de veranderende behoeftes van klanten op de klantentrouwheid aan energieproducenten?
 

“Het zou perfect kunnen dat een persoon voor onze slimme laaddiensten kiest, terwijl hij bij een andere energieproducent zijn gas en elektriciteit afneemt. De definitie van ‘een klant’ en het oude denken in termen van marktaandeel zullen evolueren. Een klant is niet per se iemand die energie afneemt, maar kan even goed iemand zijn die een batterij, een laadpaal of zonnepanelen koopt of participeert in een windmolen. De hele energiesector zit in een belangrijke transformatie en nieuwe oplossingen zoals e-mobility dragen bij tot businessmodellen die helpen om van kernenergie en fossiele brandstoffen af te stappen. Als energieproducent en -leverancier evolueren we echt naar het model van een ‘energieregisseur’, waarbij wij voor de consument transparant en met alle comfort de juiste energiekeuzes kunnen maken.”

 

Ondanks de voordelen van elektrische wagens rijden er in verhouding nog steeds heel weinig elektrische wagens rond. Hoe komt dat?
 

“De prijs is voor vele mensen nog een struikelblok, ondanks het feit dat deze alsmaar afneemt. In de nabije toekomst zullen elektrische wagens even goedkoop of zelfs goedkoper worden dan diesel- of benzinewagens. Een ander aspect dat mensen doet twijfelen, is de beperkte actieradius. Nochtans is de angst over het rijbereik nergens voor nodig. Het aantal grote verplaatsingen is in realiteit heel beperkt. Bovendien kan je je wagen thuis, bij de supermarkt of op het werk opladen terwijl de wagen stilstaat. Dat geldt voor bijna 85% van het gebruik van je elektrische wagen. Je zal dus weinig of niet op zoek moeten gaan naar laadstations zoals we nu de traditionele tankstations kennen. Om de overige 15% in te vullen, zal de overheid bedrijven moeten stimuleren om de infrastructuur en de toegankelijkheid tot openbaar laden te verbeteren.”