Steeds meer steden mikken op zero-emissie : vermijden van toxische uitlaat en fijn stof. In het kader van de klimaatproblematiek, gaat het over de reductie van CO2. Deze doelstelling is zeer gediend met wagens die uitgerust zijn met elektrische aandrijving.

Automobielsector klaar voor transitie

Na vele jaren van onderzoek en ontwikkeling staan alle grote automerken klaar met één of meer elektrische modellen. Vandaag bevinden we ons in de prille opstart, maar tegen 2030 zal een groot deel van het wagenpark bestaan uit elektrische auto’s. Sommige chauffeurs doen de eerste stap met hybride wagens die vooral geschikt zijn voor lange afstanden, terwijl de eerste generatie zuiver elektrische wagens nu nog het best tot hun recht komt op kortere afstanden. Met de voortschrijdende batterijtechnologie zal zowel de snelheid van de het opladen, als de mogelijke rijafstand toenemen.

Netwerk van laadpunten

Wie over elektrische wagens spreekt, heeft het bijna altijd over de mogelijkheden om op te laden. Opladen zal voor veel mensen gewoon thuis met een ‘home-charger’ kunnen, deze zal mee verdeeld worden via de autodealers. Maar omwille van vele redenen zullen mensen geneigd zijn om ‘bij te tanken’” tijdens het parkeren op een openbare parking, of bij de supermarkt. Bedrijven die elektrische wagens opnemen in het wagenpark, zullen laadinfrastructuur op de bedrijfsparking voorzien. Via de Vlaamse proeftuinprojecten wordt reeds een eerste uitrol gedaan van deze infrastructuur, maar in de komende jaren is een geleidelijke uitbreiding hiervan absoluut nodig om het comfortabel gebruik van de elektrische voertuigen te garanderen.

Koppeling auto- en elektriciteitssector

Voor hernieuwbare energie als bron voor batterijen zet de energiesector in op wind, zonenergie. Elektromobiliteit zal een belangrijke rol vervullen bij ‘peak shaving’ wat staat voor piekbewaking voor een gelijkmatiger energieverbruik. Netwerkbeheerders moeten altijd in staat zijn om aan hoge pieken te voldoen en door het opladen via batterijen kan het verbruik in de tijd verschuiven.

Overheid speelt cruciale rol

De lokale overheid kan een actieve rol spelen bij de uitbouw van laadinfrastructuur en dit zowel wat betreft de publieke ruimte, bij bedrijven als bij parkings. Het is niet per se nodig dat die overheid deze infrastructuur zelf aankoopt. Ook privaat-publieke samenwerking kan stimulerend werken voor de uitbouw van een efficiënt netwerk van laadpunten.  

De hogere overheid geeft al langer fiscale stimulansen. Essentieel is het verder zetten van de huidige fiscale aftrekbaarheid van 30% op de aankoopsom van een elektrische wagen. Wij dringen aan bij de federale overheid om deze regeling tijdelijk te behouden. Introductie van elektrisch rijden zou op korte termijn sterk kunnen bevorderd worden door bedrijven en organisaties te ondersteunen die een voortrekkersrol op vlak van elektromobiliteit vervullen.