Alfons Moens
Directeur-Generaal Haven van Brussel

Alfons Moens, Directeur-Generaal van de Haven van Brussel, geeft meer uitleg.

“De logistiek moet zo worden georganiseerd dat ze geen extra belasting vormt. Hét alternatief is om zoveel mogelijk goederen te verplaatsen via de waterwegen. Die hebben nog heel wat capaciteit op overschot, en dat zonder nood aan grote investeringen”, opent Moens.

Waterwegen: de klassieke aanvoerroute heruitgevonden

“Veel van onze steden zijn historisch gegroeid langs waterwegen omdat ze op die manier vlot konden worden bevoorraad. Het is pas sinds de aanleg van de spoorwegen en vooral de snelwegen dat dit strategisch voordeel is verwaarloosd. Via de snelwegen kon er immers sneller en flexibeler worden aangevoerd. Het laatste decennium zien we echter dat die aanvoerroute compleet verzadigd is, en er dus nood is aan een nieuwe, slimmere benadering.”

“Door de creatie van synergiën en een stevig uitgebouwd stedelijk distributienetwerk kunnen we enorme winsten genereren.”

Diverse ladingen, multimodaal getransporteerd

Moens: “De aanvoerroute via de waterwegen is altijd erg interessant gebleven voor alle basisgrondstoffen, bulk en bouwmaterialen die niet noodzakelijk op enkele uren ter plekke moeten zijn. Door de huidige fileproblemen én de verwachtte bevolkingstoename moeten we echter ook voor bv. gepalletiseerde goederen kijken naar slimme, multimodale manieren om hen ter plekke te krijgen. Omgekeerd kan de stad ook als ‘urban mine’ worden gezien om allerlei reststoffen via het water uit de stad weg te voeren naar valorisatiecentra.”

Economische winst dankzij synergiën

“Door de creatie van synergiën en een stevig uitgebouwd stedelijk distributienetwerk, waarin de haven een belangrijke rol opneemt, kunnen we zowel op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid als ook economisch enorme winsten genereren”, besluit Moens.