Als ingenieursbureau is Antea Group voortdurend betrokken bij ruimtelijke planningsprocessen. Wat zijn de belangrijkste hedendaagse tendensen?
 

"We zien dat nieuwe ontwikkelingen vaker geconfronteerd worden met de grenzen van de mobiliteit. Het in beeld brengen van de mobiliteitseffecten van de ontwikkeling is een belangrijk onderdeel in plan- en vergunningsprocedures. De focus ligt in de eerste plaats op de impact van extra autoverkeer. Alternatieven worden onderzocht maar zijn vaak niet beschikbaar. Zo ondervinden we bij nieuwe sites voor bedrijventerreinen vaak dat er geen of onvoldoende openbaar vervoer in de buurt aanwezig is."

"Fietsen is meer flexibel. Gelukkig zijn investeringen in fietspaden aan een inhaalbeweging bezig. De lat voor de kwaliteit wordt ook hoger gelegd door onder meer de aanleg van brede fietssnelwegen. Zoals alle infrastructuurwerken vraagt dat echter tijd. Regelmatig worden goede projecten vertraagd omwille van problemen met noodzakelijke onteigeningen."

 

En welke trends ziet u op lange termijn?
 

"De focus ligt sterk op allerlei alternatieven: combi-en flexmobiliteit, deelauto’s, e-bikes,... Maar dat is slechts een deel van de oplossing. Als we naar de bevolkingscijfers kijken, dan zien we dat we in 1992 met 10 miljoen Belgen waren en op dit moment met 11,4 miljoen. Voor 2060 is de prognose van het Planbureau 13 miljoen. We kunnen niet ontkennen dat een toename met 3 miljoen mensen op 40 jaar tijd een enorme impact heeft op het wegverkeer. Ook het aantal recreatieve verplaatsingen neemt dan  toe. Meer dan een derde van alle verplaatsingen is momenteel al niet werk- of schoolgerelateerd."

 

Hoe kunnen we daar op een slimme manier mee omgaan?
 

"We moeten alle zeilen bijzetten. Alternatieve modi zoals deelauto’s, elektrische en zelfrijdende wagens dragen zeker bij tot een oplossing door het verduurzamen van verplaatsingen. Anderzijds moeten we ook aan de bron ingrijpen. Slimme locatiekeuzes pakken de oorzaak aan."

"Ook de mobiliteitsconsument kan meer bewust gemaakt worden. We genereren met zijn allen te veel verplaatsingen. 'Consuminderen' is niet alleen een goed idee voor goederen maar ook voor verplaatsingen."

 

Welke rol speelt de mobiliteitsadviseur daarin?
 

"Mobiliteit legt verbindingen over alle disciplines heen. Mobiliteit heeft impact op veiligheid, ruimtelijke ordening, economie, gezondheid,... Daarnaast zorgen nieuwe technologieën voor nieuwe oplossingen maar verhogen ze ook de complexiteit er van. Voor een multidisciplinaire adviesbureaus als Antea Group is een belangrijke rol weggelegd om te gidsen naar een duurzame mobiele toekomst."