Wat is de huidige status van de waterkwaliteit van onze Noordzee?

“De Noordzee werd vroeger de “riool van Europa” genoemd. Het verbeteren van de bijzonder slechte waterkwaliteit is dan ook nog steeds prioriteit nummer één. Dankzij vele initiatieven om de vervuiling op zee terug te dringen, zien we de laatste jaren gelukkig al een verbetering. Vispopulaties breiden zich weer uit en we stellen een dalende tendens van olievervuiling vast.”

Op welke vlakken is de vervuiling zichtbaar?

“Het is het plastic afval dat de grootste vervuiling veroorzaakt. Dit is ook zichtbaar op het land: de stranden liggen vol met aangespoeld plastic en veel dieren sterven door het eten van dit afval. Ook microplastics, kleine korrels afgebroken plastic, komen in de voedselketen van de dieren terecht en indirect dus ook in die van ons.”

Welke milieubeschermingsmaatregelen zijn er reeds genomen?

“We ondernemen veel initiatieven om de vervuiling op zee terug te dringen. Zo is er maar liefst 1.000 km2  aangeduid als marien beschermd gebied in de Noordzee, waar we de ecosystemen proberen te vrijwaren. Daarnaast focussen we ook op de preventie van de vervuiling, bijvoorbeeld door het vastleggen en controleren van de zwaveluitstoot van schepen of een strenge regelgeving te handhaven voor het lozen van ballastwater. ”

Recent nog in de media: de grootste scheepswerf in Bangladesh waar schepen gedumpt en gesloopt worden op een niet ecologisch verantwoorde manier. Hoe kunnen we daar in België aan bijdragen om dergelijke wanpraktijken te voorkomen?

“Het is onvoorstelbaar dat dit nog altijd gebeurt. België is één van de 4 landen die een regelgeving rond ecologische scheepsrecyclage heeft geïmplementeerd. Dat verdrag moet een einde stellen aan deze dumpingpraktijken. Op Europees niveau moeten we op korte termijn bekijken hoe we ook andere landen kunnen overtuigen mee in te stappen in dit verhaal.”

Hoe kunnen we zelf concreet ons steentje bijdragen?

“De vervuiling van het water begint aan land. Als we geen actie ondernemen, zit er tegen 2050 meer plastic in het water dan vissen! We moeten dus dringend nadenken over hoe we de gigantische afvalberg kunnen reduceren door een meer ecologische levensstijl door te voeren. Ook circulaire economie is een kernbegrip in het verhaal: hoe kunnen we afval beter recycleren of een nieuw leven geven? We kijken uit naar alle ideeën en eigen initiatieven om de kwaliteit van het water te verbeteren en de vervuiling terug te dringen. We zullen deze projecten dan ook met veel plezier ondersteunen.”