“Deze duurzame insteek vloeit voort uit de voorbeeldfunctie op vlak van leefmilieu die de sector heeft: er wordt immers gebruikgemaakt van de aanwezige oppervlakte- en grondwaterbronnen om drinkwater te produceren. Hoe beter de kwaliteit ervan, hoe eenvoudiger de zuiveringsprocessen verlopen.”

Strenge Europese normen

“Drinkwater moet voldoen aan de strenge normen die Europees vastgelegd worden en die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om het water te zuiveren, zijn vaak chemische processen nodig en daartoe worden hulpstoffen toegevoegd. Door nieuwe technologische processen in te voeren, kan het verbruik aan deze stoffen sterk dalen.”

Kalk

“Het gaat dan bijvoorbeeld om mechanische scheidingstechnieken via membraantechnologie en vooruitstrevende ionenwisselingsprocessen in wervelbed. Waar we nieuwe installaties bouwen of bestaande renoveren, gaan we bovendien na of het opportuun is een centrale deelontharding toe te voegen. Dit is het geval waar het water van nature kalk bevat. Door onthardingsinstallaties vermindert het kalkafzettende vermogen. Daardoor heeft de consument veel minder wasproducten nodig en verhoogt de levensduur van elektrische apparaten”, aldus Keustermans.