“Via bedrijven die strijden tegen waterverspilling, kan een investeerder zijn steentje bijdragen aan de oplossing van dit maatschappelijk probleem”, vertelt Kenneth De Bruycker, expert duurzaam beleggen bij KBC Asset Management.


Kenneth De Bruycker, expert duurzaam beleggen bij KBC Asset Management.Sinds 2000 heeft KBC Asset Management er bewust voor gekozen om het thema water een belangrijke plaats te geven binnen duurzaam beleggen. Water is één van de drie duurzame beleggingsthema’s, naast hernieuwbare energie en klimaatverandering.

Voor De Bruycker is water veruit het belangrijkste van de drie thema’s. Hij legt ons uit hoe duurzaam beleggen in water concreet werkt.
 

Waarom is water voor jou een belangrijk thema?

“Ik sta nog steeds versteld van de grote hoeveelheden drinkwater die we dagelijks verbruiken, maar nog meer van de enorme hoeveelheid drinkwater die verspild wordt. Drinkbaar water is schaars en die verspilling moeten we dringend tegengaan.”

“Onze planeet bestaat voor een zeer groot deel uit water, maar het merendeel daarvan is niet drinkbaar. Drinkbaar water is kostbaarder dan we denken.”
 

Wat houdt beleggen in water juist in?

“Als je aan mensen in je omgeving vraagt wat je kan doen om waterschaarste te bestrijden, dan komen meestal enkel de klassieke inspanningen ter sprake. Mensen denken aan concrete dingen die je thuis kan doen, zoals een waterbesparende douchekop plaatsen. Men denkt er meestal niet aan dat je ook je steentje kan bijdragen door te beleggen in bedrijven die waterverspilling bestrijden of vervuiling tegengaan.”

“KBC Asset Management selecteert dergelijke bedrijven, zodat de klant kan beleggen in een duurzaam beleggingsfonds dat bedrijven groepeert die de waterschaarste helpen tegen te gaan. Zo bouwt iedereen mee aan de oplossing van dit maatschappelijk probleem.”
 

Hoe worden deze bedrijven geselecteerd?

“De eerste stap is de keuze van het centrale thema. In dit geval is dat waterschaarste. Vervolgens creëren we rond het centrale thema een web van subthema’s die elk op zich tot het hoofdthema bijdragen.”

We stellen een ware gedachtenwijziging vast. Bij nieuwe productlanceringen kiezen momenteel 40% van onze klanten voor een duurzame belegging.

“Voor waterschaarste komen we op die manier bij nutsbedrijven terecht, bedrijven die instaan voor de watervoorzieningen. Maar ook afvalwaterzuivering en ontzilting horen erbij. In de materialensector komen bedrijven in aanmerking die oplossingen bieden om verspilling te bestrijden.”

“Denk bijvoorbeeld aan de slechte staat van het buizennetwerk waardoor ons drinkwater getransporteerd wordt. Door de ouderdom van de buizen gaan ze lekken en gaat er veel water verloren. Bedrijven die buizen ontwerpen met een langere levensduur of die lekbestendig zijn, komen dus in aanmerking. In de technologiesector zien we een ontwikkeling naar smart metering, een toepassing waarmee je continu je waterverbruik kan monitoren en bijgevolg makkelijker je verbruik kan minderen.”

“Tot slot komt ook de gezondheidssector in aanmerking, met bijvoorbeeld bedrijven die tabletten produceren om vuil water opnieuw drinkbaar te maken.”
 

Komen al deze bedrijven in aanmerking voor het fonds?

“Neen, er volgt nog een volgende belangrijke stap. We selecteren enkel de beursgenoteerde bedrijven waarvan minstens 50% van hun activiteiten gelinkt zijn aan het bestrijden van waterschaarste. Enkel voor nieuwe technologieën maken we een uitzondering, om innovatie niet in de weg te staan.”

De klant die wil investeren in ons waterfonds, krijgt een pakket voorgesteld waarvan hij weet dat de bedrijven in dat pakket de duurzaamheidstest doorstaan hebben en helpen om waterschaarste te bestrijden.
 

“Bij het uittesten van een nieuwe technologie zal een bedrijf immers nooit onmiddellijk 50% van zijn activiteiten op de nieuwe technologie inzetten. Het zal die eerst op kleinere schaal uittesten om te bekijken of deze werkt. Ook dergelijke innovatieve bedrijven willen we mee in aanmerking kunnen nemen.”

“Tot slot moeten de bedrijven aan een aantal meer algemene duurzaamheidscriteria voldoen: ze mogen de mensenrechten niet schenden, het milieu niet schaden en niet deelnemen aan corruptie. Dat klinkt misschien evident, maar het is belangrijk dat ook die elementen grondig gecontroleerd worden.”
 

Hoe verloopt het investeren in water voor de klant zelf?

“Als de bedrijven geselecteerd zijn, gaat onze fondsbeheerder aan de slag om een fonds samen te stellen dat ook financieel interessant is voor de klant. De klant die wil investeren in ons waterfonds, krijgt een pakket voorgesteld waarvan hij weet dat de individuele bedrijven in dat pakket de duurzaamheidstest doorstaan hebben en helpen om waterschaarste te bestrijden.”
 

Is er een grote interesse in beleggen in water?

“Duurzaam beleggen is zeker geen hype meer, we stellen een ware gedachtenwijziging vast. Bij nieuwe productlanceringen kiezen momenteel 40% van onze klanten voor een duurzame belegging, in water of in een ander thema.”

“Ook bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het feit dat ze duurzaam tewerk moeten gaan om nog investeerders te vinden en aantrekkelijk te zijn als werkgever. Dat bewustzijn is duidelijk sterk toegenomen en we verwachten dat die trend zich de komende jaren nog verder zal versterken.”In samenwerking met: