Gedragsverandering

We zijn met alsmaar meer op deze planeet en water wordt bijgevolg een alsmaar schaarser goed.. We moeten dus anders leren omgaan met water, willen we onze concurrentiepositie veiligstellen. Een eerste actiepunt is de verandering van ons gedrag. Vandaag verspillen we heel wat  water aan zaken waar we in het algemeen zuiniger kunnen zijn.

Innovatie

Hiernaast is er om de vergroening van de Vlaamse economie en de socio-economische ontwikkeling van Vlaanderen te bevorderen eveneens  nood aan vraaggedreven en innovatieve oplossingen voor het duurzaam gebruik en hergebruik van water, aldus het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA). Deze houden met andere woorden zowel ecologische als economische voordelen in.

Samenwerking

De sleutel tot succes is een optimale samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekers en de overheid waarbij we zoeken naar doorbraakinnovaties, die vervolgens vermarkten en tenslotte op een geïntegreerde manier toepassen. De economische activiteiten die hieruit zullen ontstaan zullen niet enkel voor nieuwe werkgelegenheid zorgen in eigen land, maar kunnen vervolgens ook wereldwijd worden geëxporteerd.