Chiel Sterckx, secretaris Aqua Belgica."En die starten niet enkel bij de overheid, maar eerst en vooral in je eigen huishouden. Klimaatmarsen, Sing of Comedy for the Climate en de leukste (qua benaming): ‘De Bosbrossers’. Over de manier waarop kan je discussiëren, maar het zijn allemaal burgerinitiatieven die ertoe aanzetten om een groener bestaan te ambiëren. Super. De spontane vraag die dan wel in mij opkomt, is hoe die wederkerende kreten omgezet worden in daden.”

“Het eerste cliché in dit stuk zegt dat alle beetjes helpen. Correct. Maar waarom inzetten op die ‘beetjes’ als structurele maatregelen voor een langere levensduur van materialen en installaties zorgen, tegen de wegwerpmaatschappij ingaan en zo het milieu ten goede komen?”

“Als je als consument bovendien ook nog geld kan besparen op langere termijn, zijn we er helemaal. Waar heb ik het over? Mensen onderschatten het positieve effect dat waterontharding heeft op particuliere installaties (boilers, douches, verwarmingstoestellen, enz.) in huis.”

“Op jaarbasis kan een gezin tot 650 euro besparen. Zacht water zorgt namelijk voor een energiebesparing, het minder gebruiken van chemische producten en detergenten en een langere levensduur van huishoudtoestellen en kledij. Het baart me zorgen om te zien dat er overtuigingskracht nodig is om het belang van waterontharding in de verf te zetten.”
 

Rol van de overheid
 

“Het is de taak van de overheid om een richting te geven en een klimaatbeleid uit te stippelen. Maar het begint eerst en vooral bij jezelf. Bij deze is het tweede cliché in deze tekst ook de revue gepasseerd. Maar het ís wel zo.”

Het baart me zorgen om te zien dat er overtuigingskracht nodig is om het belang van waterontharding in de verf te zetten.

“Vanop de barricade roepen dat het klimaatprobleem de schuld is van de industrie, is te kort voor de bocht. Investeren in duurzaamheid wordt een must voor de toekomst. Het is een gezamenlijk project door iedereen. Verschillende studies wijzen uit dat kwalitatieve waterontharders op de lijst van ‘groene producten’ thuishoren en dat zij een van de meest energiebesparende middelen in het huishouden zijn.”

“Maar duurzaamheid betekent ook dat we doordacht moeten omspringen met de resources die we hebben. Water is schaars. En dat is nooit eerder zó naar boven gekomen dan tijdens de zomers van 2017 en 2018.”

“Ondanks de uitvoerige regen van de laatste weken blijven de watertekorten volgens de Vlaamse Milieumaatschappij ‘historisch laag’. Hoe we het ook draaien of keren, wie of wat we ook verwijten, we zitten ermee en we moeten er mee leren omgaan. Ook hier zijn we niks met een lapmiddel.”
 

Gestructureerde aanpak
 

“Professor Patrick Willems (KU Leuven) stuurde eerder deze maand al aan op een systematische en gestructureerde aanpak. En dat klopt volledig. Door doordacht om te gaan met water wordt dit schaarse goed met de zorg gebruikt dat het verdient. Zelfs met de beste wil van de wereld kan je zonder water niet overleven. Koken, wassen, schoonmaken, produceren van voeding, drinken, enz.”

Mensen onderschatten het positieve effect dat waterontharding heeft op toestellen in huis. Op jaarbasis kan een gezin tot 650 euro besparen.

“Voor alles is water nodig. Het belang van het garanderen van dat laatste blijft stijgen. Niet om water drinkbaar te maken, daar zorgen de drinkwatermaatschappijen goed en nauwgezet voor. Maar er is meer. De onderschatting van leidingwaterbehandeling is ook hier groot.”

“Kijk naar mensen in jouw omgeving als je ze er over aanspreekt: leidingwater behandelen of extra filteren? De watersmaak bevorderen? Nitraten in drinkwater? Neem hierbij je vrienden-, kennissen- en familiekring als maatstaf. Als je dacht dat het in dit stuk gedaan is met clichés, think again: zij horen het in Keulen donderen.”
 

Geen woorden, maar daden
 

“Klimaatmarsen en andere initiatieven kunnen dus zeker hun nut hebben. Op grote en regelmatige schaal de politiek wakkerschudden, is soms nodig. Maar om de geloofwaardigheid hiervan te onderbouwen, moeten de daden door iedereen bij de woorden gevoegd worden. Ook de individuele consument draagt hiertoe bij, te beginnen in zijn eigen huis.”