Waterschaarste

De watervoetafdruk toont aan hoeveel water we vervuilen en gebruiken. Ook legt het een link tussen de consumenten van water en de locatie van het verbruik, omdat alle producten die wij hanteren water nodig hebben. Waterschaarste is een heikel punt in de wereld, een probleem dat zich in toenemende mate uitbreidt over de ontwikkelingslanden. Het gebruik van de watervoetafdruk kan producenten helpen bepalen hoe internationale goederenstromen kunnen ingeperkt worden.

Ongelijkheid

Er heerst een grote ongelijkheid onder de waterconsumenten. De grootste tien virtuele waterexporteurs, degene die dus op papier het meeste water verbruiken in de wereld, zijn samen goed voor ruim de helft van de mondiale virtuele waterexport. Het grootste deel van onze waterconsumptie gebeurt buiten onze landsgrenzen, voornamelijk door de handel in katoen. We zijn dus sterk afhankelijk van waterbronnen elders en zijn medeverantwoordelijk voor de watervervuiling en -uitputting van de waterbronnen in minder ontwikkelde landen.

Hoe kan het minder?

Water is van levensbelang voor het bedrijfsleven: slechte waterkwaliteit of onvoldoende aanbod kan activiteiten in het bedrijfsvoeren en de toelevering beperken of zelfs stilleggen. Er is dus een behoefte in de zakenwereld om het overzicht op het waterverbruik inzichtelijker te maken. Dit kan door de duurzaamheid ervan te beoordelen door gebruik te maken van strategieën om een aanpak te ontwikkelen. Het labelen van producten om consumenten bewust te maken is hiervan een voorbeeld, net als de invoering en het gebruik van de watervoetafdruk.