Door de bevolkingsdichtheid en de vele waterintensieve economische activiteiten is er in Vlaanderen per persoon weinig water beschikbaar. De problematiek van waterschaarste is daarbij meer dan het niet meer kunnen vullen van zwembaden of wassen van auto’s. Een watertekort betekent een ernstige bedreiging voor onze economie. Een op de zes jobs staat op de helling wanneer bedrijven onvoldoende water tegen een redelijke prijs ter beschikking hebben.

 

Robuust watersysteem
 

Daarom moeten we komen tot een ‘robuust watersysteem’ zoals ook de Vlaamse overheid het voorziet in zijn ‘Visienota 2050’. Een robuust watersysteem voorziet in de behoeften van alle gebruikers: voldoende wateropslag en daarmee voldoende drink-, proces- en koelwater, ruime mogelijkheden voor irrigatie voor de landbouw en tevens drainage voor het aanvullen van de grondwaterlagen. Tegelijk biedt het ook een goede bescherming tegen overstromingen. Ook het belang van water voor recreatie, goederentransport en alternatieve mobiliteit worden in het watersysteem geïntegreerd.

 

Beschikbare oplossingen
 

Om tot dat robuust watersysteem te komen moeten we in Vlaanderen slimmer omgaan met het beschikbare water. Een betere waterzuivering, een efficiënter gebruik en een verstandig hergebruik in combinatie met verbeterde infrastructuur zetten ons op de goede weg.


"Een watertekort betekent een ernstige bedreiging voor onze economie. Een op de zes jobs staat op de helling wanneer bedrijven onvoldoende water tegen een redelijke prijs ter beschikking hebben."
 

Bij Vlakwa werken we elke dag aan pilootprojecten en initiatieven die de haalbaarheid van slim en innovatief watergebruik in de praktijk bewijzen: de inzet van gezuiverd industrieel afvalwater voor irrigatie in de landbouw, innovatieve waterzuivering die circulair waterverbruik mogelijk maakt, wateraudits om waterverspilling in gemeentelijke gebouwen aan te pakken, mobiele waterzuivering voor evenementen, enz. Daarbij zijn we blij vast te stellen dat Vlaanderen dankzij zijn uitstekende kennisinstellingen en de knowhow van gespecialiseerde ondernemingen alle oplossingen in huis heeft.

 

Participatie
 

Wat houdt ons dan nog tegen? De evolutie naar een robuust watersysteem kan enkel en alleen als alle gebruikers (burgers, industrie, landbouw, enz) hun verantwoordelijkheid opnemen. Bedrijven dienen hun waterverbruik te verduurzamen, maar ook de bevolking dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zo waarschuwt bijvoorbeeld koepelorganisatie Aquaflanders terecht voor de gevolgen van het doorspoelen van oude medicijnresten en vochtige doekjes in het toilet, hetgeen zware problemen in rioleringen en waterzuiveringsstations veroorzaken. Minder verharde oppervlakken in de bouw beperken het overstromingsrisico en tijdens droogtes dient iedereen zich voortaan te beperken tot niets meer dan het noodzakelijk waterverbruik. Het zichtbaarder maken van de impact van slecht en goed gedrag op de waterbeschikbaarheid en een beleid dat goede initiatieven beloont en fout gedrag ontraadt kan ons daarbij op de goede weg zetten.

 

Blauw goud
 

Pas als we met z’n allen de waarde van water erkennen en het effectief gaan zien als ‘het blauwe goud’ kunnen we echt grote stappen vooruitzetten. Samenwerking tussen alle watergebruikers is daarbij noodzakelijk. Wij reiken alvast de hand!