Maar ook de industrie is zich bewust van het belang van rationeel watergebruik, niet in het minst door de kostprijs. “Grote industriële spelers zijn volop aan het evalueren hoe ze afvalwater kunnen hergebruiken om hun watervoetafdruk te verkleinen”, zegt Célestin Claeys, projectmanager Industrie en Services bij De Watergroep.
 

Wat zijn de grote wateruitdagingen voor de toekomst?

“In eerste instantie moet iedereen rekening houden met het feit dat de watervoorraden in Vlaanderen beperkt zijn. We staan wereldwijd als vierde gerangschikt op de lijst van waterschaarse regio’s. De verklaring daarvoor vind je in de afwezigheid van grote zoetwatervoorraden en de hoge dichtheid van bevolking, landbouw en industrie. Neem hier nog de uitdagingen van de klimaatverandering bij en dan besef je al gauw dat beschikbaarheid van een voldoende hoeveelheid kwaliteitsvol water geen evidentie is. Als waterbedrijf produceren wij 130 miljoen m³ drinkwater per jaar. We bevoorraden 3,2 miljoen klanten in 180 Vlaamse gemeenten. Elke individuele gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat dit water een kostbaar product is, en bovendien minstens even gezond en lekker als flessenwater. Die basisgedachte van rationeel waterverbruik is ook een rode draad in onze aanpak op industrieel vlak.”
 

Hoe gaan jullie tewerk om die omschakeling in een industriële omgeving in praktijk te brengen?

“We proberen grote verbruikers een alternatief aan te bieden voor het gebruik van leidingwater of kwetsbaar grondwater. Zo gaan we steeds op zoek naar manieren om water te produceren op maat van de industrie. We bouwen bij de industriële klant on site autonome waterproductiecentrales. De voedingsstroom kiezen we op een zo duurzaam mogelijke manier. Als een bedrijf bijvoorbeeld een vestiging heeft in Kortrijk, dan is het interessant om gebruik te maken van het oppervlaktewater uit de Leie.”
 

Hoe helpen jullie industriële klanten om duurzaam om te springen met water?

“Tot onze klanten behoren onder meer bedrijven die voor een grootschalige voedingsmiddelenproductie drinkwater nodig hebben. Leidingwater gebruiken in hun productieproces is door de kostprijs en duurzaamheid niet altijd de beste keuze. Wij gaan daarom in een eerste fase op zoek naar de waterbronnen in de omgeving van de bedrijfssite in kwestie: we analyseren samen met de klant het verbruik en kijken vervolgens wat de gewenste waterkwaliteit is. Met membraantechnologie kunnen we dan bijvoorbeeld oppervlaktewater zuiveren tot drinkwater of gedemineraliseerd water. In andere gevallen is het beter te vertrekken van gezuiverd afvalwater (effluent) als basisproduct. De meeste projecten zijn DBFO-projecten (Design, Build, Finance, Operate). De Watergroep ontwerpt de installatie, bouwt en onderhoudt deze, staat in voor de prefinanciering en levert dan het water tegen een vaste eenheidsprijs per m³. De kwaliteit wordt daarbij op elk moment gegarandeerd door een intensieve monitoring, net zoals dat voor het leidingwater het geval is.”
 


 

Welke ontwikkelingen verwacht u in de toekomst op het gebied van industrieel waterverbruik?

“Nu de economie aantrekt, verwacht ik investeringen in verscheidene efficiëntiemaatregelen door de grotere industriële spelers. Bedrijven zoeken volop naar mogelijkheden om hun afvalwater te hergebruiken en zo de watervoetafdruk van hun productie te verkleinen. En dat doen ze niet enkel om een groen imago op te bouwen. Steeds meer bedrijven streven ook bewust duurzaamheidsdoelstellingen na. En elke kubieke meter water die ter plaatse blijft, is circulair en verlaagt de watervoetafdruk van het bedrijf. Een tweede belangrijke troef is dat de water-op-maat-installaties die wij bouwen, zichzelf terugverdienen. Door bijvoorbeeld afvalwater te hergebruiken, kan een bedrijf flink wat besparen op de lozingsheffingen, op de aankoop van water en op eventuele voorbehandelingen die de verbruiker nog moest uitvoeren om proceswater van de gewenste kwaliteit te bekomen.
 

En ook in dat geval is een aanpak op maat de meest efficiënte methodiek?

 

Ons drinkwater is heel goedkoop en van een uitstekende kwaliteit. Het is dan ook jammer dat sommige mensen nog steeds flessenwater kopen.

 

“Heel wat bedrijven verbruiken grote volumes water, maar ze hebben vaak niet voldoende expertise in huis voor een efficiënt waterbeheer. Dan komen ze bij ons aankloppen met de vraag naar toepassingen voor een rationeel waterverbruik, bijvoorbeeld door afvalwater te gaan hergebruiken, maar ook om de interne waterstromen in kaart te brengen en de waterhuishouding te optimaliseren. Sommige industriële klanten merken dat ze aan de limieten van hun grondwatervergunning zitten en dan zijn alle alternatieve waterbronnen welkom. Door water op maat te produceren, heeft de verbruiker vaak geen aanvullende voorbehandelingen meer nodig. Dat is een groot voordeel.”

“Bij hergebruik van gezuiverd afvalwater maken we de waterkringloop rond in een industriële omgeving. Maar ook het hergebruik van grondstoffen die vervat zitten in afvalwater, is een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Daarnaast kan er ook heel wat energie uit afvalwater gerecupereerd worden. Afvalwater is vaak warm. In plaats van die restwarmte te gaan lozen, wat vaak schadelijk is voor het ecosysteem van de ontvangende waterloop, kunnen we die recupereren via een warmtewisselaar. Zo kunnen we in de toekomst heel wat besparen op verwarmingskosten of de proceswaterproductie.”
 

Moet er, tot slot, ook bij de gemiddelde Vlaming iets veranderen?

“Ons drinkwater is eigenlijk heel goedkoop: we betalen nog geen 2 euro voor 1000 liter water. Bovendien is dat drinkwater van een uitstekende kwaliteit, wordt het dagelijks gecontroleerd op een 60-tal kwaliteitsnormen én aan huis geleverd. Het is dan ook jammer dat sommige mensen nog steeds flessenwater kopen in plaats van gewoon van de kraan te drinken.”