Wat zijn de grootste uitdagingen binnen uw branche?
 

Ortwin Deroo, afdelingshoofd businessontwikkeling: “In ons land is 99% van de mensen aangesloten op het drinkwaternet. De markt van leidingwater is dus een volwassen markt, die niet veel groeikansen meer biedt. Daar komt nog bij dat we een lichte daling in het watergebruik zien, doordat de gewoontes stilaan veranderen en doordat het inzetten van regenwater door de overheid wordt verplicht. Als waterbedrijf komt het er dus op aan op zoek te gaan naar andere inkomstenstromen. Ons verzorgingsgebied is het grootste van Vlaanderen: we produceren 140 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar en bevoorraden ruim drie miljoen klanten in 180 Vlaamse gemeenten. De Watergroep heeft het hele traject in handen: van de bron tot en met de kraan. We leveren daarnaast ook oplossingen op maat aan industriële klanten en verwerken ook afvalwater voor steden en gemeenten.”

Frank De Poortere, directeur industrie en services: “De Watergroep heeft twaalf jaar geleden een unit opgericht binnen een industriële context - voornamelijk in de chemie- en voedingssector. Want water voor industrieel gebruik is iets specifieks: gewoon leidingwater is vaak te duur voor industriële toepassingen en niet compatibel wat kwaliteit betreft. Soms is het water te proper, nog vaker zijn er bijkomende behandelingen nodig. Daarom bieden wij oplossingen aan op maat van de specifieke vraag en nood van de klant.”

 

Liggen de grootste opportuniteiten voor vernieuwing in die industriële tak?
 

Deroo: “Er zijn alvast heel wat technologische mogelijkheden. Zo zien bedrijven steeds meer in dat ze hun effluent kunnen hergebruiken. Effluent is afvalwater uit een industrieel proces dat normaal geloosd wordt in oppervlaktewater - na de nodige behandeling natuurlijk. Wij helpen bedrijven om van hun watergebruik een gesloten cirkel te maken. We kijken allereerst waar een bedrijf water kan gaan halen: op de site - uit een nabijgelegen kanaal of rivier bijvoorbeeld - of uit de grond. Wanneer dat water gebruikt wordt in de productieketen, wordt het ‘beladen’ en onzuiver. Dat onzuivere effluent wordt ter plekke opgezuiverd tot proces- of drinkwater. Elke kubieke meter water die ter plaatse blijft, is circulair en verlaagt de watervoetafdruk van het bedrijf.”
 


 

Is het besef er dan eindelijk dat ook water een eindige grondstof is?
 

"Ons drinkwater is goedkoop en van uitstekende kwaliteit. Het is dan ook jammer dat sommige mensen nog steeds flessenwater aankopen."

Deroo: “Diep grondwater is het makkelijkst te behandelen water. Diep grondwater is zuiverder en van nature zachter dan ondiep grondwater en oppervlaktewater, omdat het door een moeilijk doorlatende kleilaag is gegaan. Maar zo’n twintig jaar geleden kwam men inderdaad tot de vaststelling dat diep grondwater eindig is - net zoals fossiele brandstoffen. Toen zijn er wetgevende maatregelen gekomen om het gebruik van diep grondwater aan banden te leggen.”

 

Welke projecten van De Watergroep sluiten perfect aan bij de circulaire economie?
 

De Poortere: “Voor de afdeling ‘Fine Food Meat’ van supermarktketen Colruyt leveren wij al het water. We ‘maken’ dat proceswater uit het afvalwater van hun productieketen. We halen er alle polluenten of vervuilers uit, zodat de drinkwaterkwaliteit weer gegarandeerd is. Dat proces wordt strikt gecontroleerd, met overvloedige staalafnames en analyses. Voor het chemiebedrijf Eastman zuiveren we brak water uit het kanaal Gent-Terneuzen tot gedemineraliseerd water, dat wordt ingezet bij stoomproductie. Voor biotechbedrijf Citrique produceren we dan weer grote hoeveelheden koelwater uit water dat we uit een nabijgelegen rivier halen. Vroeger werd dat koelwater gemaakt van grondwater. Onze toepassingen bieden veel voordelen: de kost voor watertransport via leidingen valt weg, we leveren meteen de juiste gegarandeerde waterkwaliteit op maat van het bedrijf in kwestie en de watervoetafdruk vermindert. Wist je dat eigenlijk alle water behandelbaar is en dat je dus ook van extreem vervuild water weer drinkwater kan maken? We geloven sterk dat afval eigenlijk niet bestaat. ‘Alles is grondstof’, dat lijkt ons een gezonde instelling.”

 

Moet er, tot slot, ook bij de gemiddelde Vlaming iets veranderen?
 

Deroo: “Ons drinkwater is eigenlijk heel goedkoop: we betalen nog geen twee euro voor duizend liter water. Bovendien is dat drinkwater van uitstekende kwaliteit en wordt het dagelijks gecontroleerd op meer dan zestig parameters en aan huis geleverd. Het is dan ook jammer dat sommige mensen nog steeds flessenwater aankopen in plaats van gewoon van de kraan te drinken.”