Maar tussen de verschillende types gebruikers verschuift heel wat! Wie zuinig omspringt met water, wint bij de nieuwe regeling. Wie ruim verbruikt, zal meer betalen.

Verspilling tegengaan

Die verschuiving is rechtvaardig en is bedoeld om waterverspilling tegen te gaan. Wie verantwoord omgaat met zijn waterverbruik, kan een mooie winst boeken. In vergelijking met vandaag zal de prijs zakken voor wie laag of gemiddeld verbruikt: een gezin met drie kinderen (157 m³) betaalt voortaan honderd euro minder, een alleenstaande ouder met twee kinderen (106 m³) zestig euro minder, een koppel zonder kinderen (76 m³) dertig euro minder, enzovoort.  Daar staat wel iets tegenover. Een luxueus waterverbruik kost nu dubbel zoveel: het verbruik in een tweede verblijf, het vullen van het zwembad of het sproeien van de gazon met drinkwater zal zichtbaar worden op de factuur. Hetzelfde gezin met drie kinderen (314 m³) betaalt dan honderdtwintig euro meer, dezelfde alleenstaande ouder met twee kinderen (212 m³) honderd euro meer, het koppel zonder kinderen (152 m³) zeventig euro meer.

Sociale correcties

De nieuwe drinkwaterfactuur is een zuivere toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. En ook van het omgekeerde principe: “de zuinige verbruiker wint”. Eerlijk is eerlijk.

De Vlaamse overheid hanteert daarbij niet de botte bijl.  Er komt een gezinscorrectie met een korting van twintig euro per gezinslid. En ook de huidige doelgroep voor sociale correcties – 220.000 abonnees met laag pensioen, leefloon, erkende handicap, … – krijgt een sociaal watertarief. Dat bedraagt 20% van de normale factuur. Wanneer zij in feite honderd euro moeten betalen voor hun verbruik, zal dat voortaan slechts twintig euro zijn. Dat is een verwezenlijking waarop ik trots ben.

Transparantie

De nieuwe drinkwaterprijs heeft geen geheimen: elke Vlaming kan de impact op zijn persoonlijke situatie narekenen op de tariefsimulator, die beschikbaar is op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be).

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is drinkwater in Vlaanderen een schaars goed. De overheid investeert jaarlijks ook honderden miljoenen euro’s in de watervoorziening. Diezelfde overheid wil daarom rechtvaardige stimulansen geven om verspilling tegen te gaan.