Besparingen op een waterzuivering:

Met behulp van een doordachte keuze van de juiste technologie, voldoende instrumenten en een slimme automatisatie kunnen er echter belangrijke besparingen gerealiseerd worden. Lagere slibproductie (dus lagere afvoerkost), lager energie- en chemicaliënverbruik en minder intense procesopvolging zijn hier enkele voorbeelden van.

Kan uw blower, die instaat voor 40% van het energieverbruik, niet anders geregeld worden? Welke chemicaliën gebruikt u en waarom? Zijn er alternatieven, met zelfde functie, maar lager verbruik beschikbaar? Beschikt u over een eenvoudige en slimme automatisatie met mogelijkheid tot uitlezen van alle meetinstrumenten? Welke acties onderneemt uw operator bij overschrijding van een effluentnorm?

Inkomsten uit een waterzuivering:

Een waterzuivering genereert voor een bedrijf eveneens inkomsten. Door de juiste zuiveringstechnologie toe te passen kan het gezuiverde water opnieuw ingezet worden in uw productieproces. Eveneens kan de warmte gegenereerd door de micro-organismen gerecupereerd worden. Bij toepassing van een anaerobe waterzuivering kan het biogas gebruikt worden om stroom en warmte op te wekken.