Dat zegt Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Door de klimaatverandering zullen we water niet langer enkel associëren met overlast, maar ook met beschikbaarheid. Een droge zomer zoals die van 2018 zal nog vaker voorkomen, maar helaas zullen we ook vaker met overstromingen te maken krijgen.

Vlaanderen moet zich aanpassen aan de impact die de klimaatverandering nu al heeft, maar zeker ook in de toekomst op ons zal hebben. De voorbije jaren zien we de extremen nog extremer worden: het wordt droger in de zomer en natter in de winter. Dat heeft een aantal gevolgen voor hoe we met z’n allen de zaken zullen moeten aanpakken.
 

Het hoofd bieden aan droogte
 

Het was van 1996 geleden dat we nog eens zo’n droog voorjaar als in 2017 hebben gehad, en toen was het ook al van 1976 geleden dat het nog eens zo droog was. Maar in de zomer van 2018 was de volgende periode van droogte alweer aangebroken.

De voorbije jaren zien we de extremen nog extremer worden: het wordt droger in de zomer en natter in de winter.

Het aantal droge dagen is vandaag gemiddeld 172, maar tegen het jaar 2100 zouden er dat door de klimaatverandering 236 kunnen worden. Neem daar eens bij dat de neerslag in de zomer met 38% kan dalen en de verdamping tijdens de zomermaanden kan toenemen met 23%.

Dat kan ervoor zorgen dat een extreme droogte zoals in de zomer van 2018 eens om de vier of vijf jaar voorkomt. Water is en blijft een kostbaar goed, waar we zeer zuinig mee moeten omspringen.

Daarom moeten we ons nu al voorbereiden en middelen beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld bedrijven die de mogelijke impact van droogte op hun bedrijf willen verminderen. Zo leidt de Vlaamse Milieumaatschappij het project ‘Proeftuinen Droogte’ voor bedrijven in goede banen. De Vlaamse Regering heeft vier miljoen euro extra opgenomen in de begroting van 2019 voor bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen om zo waterschaarste in droogteperiodes te voorkomen of te minderen. Voorwaarden om een subsidieaanvraag in te dienen, vind je op onze website.
 

Wateroverlast

 

Daarnaast zal de klimaatverandering wellicht ook vaker voor overstromingen en wateroverlast zorgen. En overstromingen zullen extremer worden, met hogere piekwaterstanden. Als de klimaatverandering zich doorzet, kan het aantal overstroombare gebouwen en kwetsbare instellingen verdubbelen.

Op ‘Klimaatportaal Vlaanderen’ hebben we aan de hand van een nieuwe overstromingskaart in beeld gebracht waar waterlopen uit hun oevers zouden kunnen treden en waar afstromend regenwater voor wateroverlast kan zorgen. We willen lokale besturen zo een tool aanbieden om hun klimaatadaptatieplannen op te stellen, zodat ze geschikte oplossingen kunnen zoeken voor de uitdagingen die zich aandienen.