“Door de verstedelijking slinken de grondwaterreserves zienderogen en heeft de consument de afgelopen jaren zijn waterrekening flink zien oplopen. Niet dat het hem pijn doet: een gemiddeld Vlaams gezin betaalde in 2012 nog altijd minder dan 1 euro per dag voor perfect drinkbaar water, zo maakte de Vlaamse Milieumaatschappij bekend. De toegenomen prijs heeft alles te maken met de zuiveringskosten voor afvalwater.”

Waterzuivering

“U staat er wellicht niet bij stil, maar ook via duurdere consumptieproducten betalen we mee voor de oplopende kosten van waterzuivering. De producenten in pakweg de voedings- , kledings-, of metaalverwerkende sector hebben er zeker baat bij om hun waterverbruik te drukken, maar dat vraagt nu eenmaal investeringen. Voor de watertechnologiebedrijven is waterhergebruik in de industrie - dus verminderd verbruik van leidingwater - een topprioriteit. Dit geldt ook voor ons Vlaams Netwerk Watertechnologie TNAV, dat er één van zijn redenen van bestaan in vindt, en voor de bedrijven die er deel van uitmaken.”

Industriële processen

“Het streven naar maximaal hergebruik van water is goed nieuws voor de bewoners van dit land en bij uitbreiding de hele wereld. Recycling van gebruikt water in de industrie vindt dus geleidelijk ingang. Zo is er voor heel wat industriële processen hoegenaamd geen drinkwaterkwaliteit vereist. Hier volstaat het gebruik van zogenaamd ‘grijs water’, dit is water net genoeg gezuiverd om bijvoorbeeld te dienen als koelwater. Per industriële sector kan men bekijken welke waterkwaliteit vereist is: voor de productie van voedingsmiddelen kan die uiteraard niet hoog genoeg zijn en zal de zuiveringskost dus wel oplopen.”

Rol van de consument

“Het is een open deur intrappen, maar ieder van ons kan natuurlijk ook streven naar een verminderd watergebruik. Elke liter water die u niet domweg laat weglopen, hoeft u niet te betalen en deze moet niet gezuiverd en geloosd worden. En dan zijn er de waterbronnen die we nog al te weinig benutten: regenwater bijvoorbeeld. Of moet water eerst nog flink wat duurder worden vooraleer u als consument hierin meegaat?.”