Dat merk je aan een rijkere en meer diverse fauna en flora, zowel op als naast de waterlopen. De verbeterde waterkwaliteit heeft ook voordelen voor de mens: ontspannen op en langs het water kan weer volop, en wonen langs een rivier is populairder dan ooit.

Waterzuiveringsinstallaties leveren resultaat op

Het resultaat is waarschijnlijk nog het meest zichtbaar bij de waterzuiveringsinstallaties zelf. Hier wordt het vuile water opgepompt en na de zuivering stroomt het propere water weer naar de beek of rivier. Dankzij deze zuivering van ons afvalwater zijn er op vele plaatsen in Vlaanderen weer salamanders en dikkopjes te zien, daar waar dat 20 geleden ondenkbaar was.

Zowel voor de onmiddellijke buren als voor de gemeenschappen, landbouwgronden en natuurgebieden die zich verder stroomafwaarts bevinden is dit uiteraard een zeer positieve evolutie. Waterzuiveringsinstallaties hebben dus een gunstige impact op onze leefomgeving.

Hinder op korte termijn, beter leefmilieu op lange termijn

De bouw en de renovatie van collectoren, rioleringen en pompstations brengen jammer genoeg ook een tijdelijke hinder met zich mee voor buurtbewoners en plaatselijke handelaars. Maar de aannemer doet steeds zijn uiterste best om die overlast te beperken.

Bovendien wordt de buurt bij iedere ingreep geïnformeerd over de noodzaak van de werken. Doel is het afvalwater van de huishoudens te verzamelen en af te voeren naar de zuiveringsinstallatie. Het vraagt wat geduld, maar het resultaat mag er zijn: proper water in beken en rivieren voor nu én voor de volgende generaties.

Bijkomende winsten

Het resultaat mag er zijn: proper water in beken en rivieren voor nu én voor de volgende generaties.

Waterzuivering maakt op zich al een groot verschil voor mens en milieu. Toch kan het voor zelfs nog meer efficiëntie en duurzaamheid zorgen dan je zou denken. Zo verbruiken de zuiveringsinstallaties alsmaar minder energie, recupereren ze energie uit slib en winnen ze grondstoffen terug uit het afvalwater.

Waterzuivering in Vlaanderen