Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.
 

“Om optimaal te kunnen blijven genieten van deze bron van alle leven, moeten we alle zeilen bijzetten.”

Om het beschikbare water optimaal te kunnen gebruiken, moeten we meer vat krijgen op de watercyclus. Goossens: “De watercyclus is het globale mechanisme waarmee onze planeet voorzien wordt van water: van zoet of zout water naar drinkbaar of bruikbaar water voor mens en dier en dan opnieuw naar zoet of zout water. Dat is een circulair proces waarbij gebruik, afvoer naar de zee en via regen opnieuw toevoer naar het land, een blijvende dynamiek vormen.”

“Klimaatverandering heeft hierop een grote invloed. Neerslagpatronen worden grilliger en extremer met overvloedige regen en lange droogteperiodes. Slim omgaan met deze circulariteit van water is meer dan ooit nodig als we dramatische schaarstes willen vermijden. Hét sleutelwoord hierbij is duurzaamheid. Kleine en grote maatregelen zijn dringend nodig om de steeds langere periodes van schaarste, in combinatie met kortere momenten van overvloed, efficiënt op te vangen.”
 

Decentrale watervoorziening
 

“De Watergroep is geen commerciële onderneming. Wel dragen we als grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom besteden we ook erg veel aandacht aan sensibilisering en bewustmaking over duurzaam omgaan met water.”

“Bij de grotere industriële gebruikers plukken we stilaan de vruchten van deze intensieve aanpak, waarbij we verregaande ondersteuning bieden bij het installeren en exploiteren van installaties voor hergebruik.”

“Waar de industriële klant vroeger vooral keek naar het besparingspotentieel op de aankoop van drinkwater, richt hij zich steeds meer op hergebruik. Zo heb je niet alleen minder afvalwater, maar garandeer je bovendien de waterbeschikbaarheid”, aldus Goossens.

“Hergebruik wordt steeds efficiënter door de vooruitstrevende technieken die voorhanden zijn. Zo zien we een systeem ontstaan van decentrale watervoorziening, vergelijkbaar met het energiesysteem waar bijvoorbeeld zonnepanelen zorgen voor decentrale opwekking.”

“Grote verbruikers - niet alleen industriële spelers, maar ook wooncomplexen - zouden zo in de toekomst  hun wateroverschot kunnen inzetten om de waterbeschikbaarheid in hun omgeving te garanderen.”

“In grote lijnen onderscheiden we vier kenmerken van zo’n duurzaam watersysteem: de focus op hergebruik, inzetten op lokale behandeling, het ’sluiten van de cirkel’ en een combinatie tussen centrale en decentrale voorziening.”
 

Vraag en aanbod
 

Goossens: “De particuliere gebruiker moet op termijn mee in dit verhaal. De Vlaming verbruikt gemiddeld zo’n honderd liter leidingwater per dag en vindt dat vanzelfsprekend. We moeten mensen bewustmaken van de echte waarde van water.”

“Ook de prijs speelt hierbij een rol. Water stijgt in prijs - wereldwijd en ook bij ons - onder meer door de toenemende grilligheid in beschikbaarheid en de grotere inspanningen die daardoor nodig zijn om van water drinkwater te maken.”

De perceptie ontstaat dat water ‘duur’ is, maar het tegendeel is waar. Water is goedkoop in vergelijking met wat het waard is.

“De perceptie ontstaat dat water ‘duur’ is, maar het tegendeel is waar. Water is goedkoop in vergelijking met wat het waard is.  We mogen niet uit het oog verliezen dat kraantjeswater echt drínkwater is dat voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. Toch wordt slechts 3%(!) van het kraantjeswater in huishoudens ook echt gebruikt als drinkwater.”

“Als we het waterverbruik verder willen verduurzamen, moeten we niet alleen spaarzaam omspringen met water, maar ook durven na te denken over alternatieve toepassingen. Alles begint met sensibilisering op ieder niveau. We promoten het bewust gebruikmaken van kraantjeswater als drinkwater via onze website, met charters voor scholen en gemeentes, openbare fonteintjes, enz. Dit zijn allesbehalve druppels op een hete plaat.”
 

Vlaanderen: een zeer specifieke setting
 

“De nieuwe technieken en mogelijkheden die zeker de laatste vijf jaar exponentieel zijn toegenomen, zijn broodnodig. In Vlaanderen hebben we uitzonderlijk weinig zoet water beschikbaar: de neerslag is relatief beperkt, we hebben hier geen lange rivieren of grote meren en ook gletsjers of sneeuwtoppen ontbreken.”

“Hiermee bekleden we de weinig benijdenswaardige vierde plaats van waterschaarse regio’s in de OESO-landenlijst én de EU. Ook de neerslagpatronen zelf worden steeds onregelmatiger. Om te vermijden dat we in een situatie van structureel watertekort komen, zetten we nu volop in op nieuwe technologieën voor hergebruik en innovatieve opslagcapaciteit.”

“In de winter is er bijvoorbeeld minder vraag, waardoor een deel van de productiecapaciteit onbenut is. Dat water zouden we wel kunnen produceren en vervolgens opslaan, bijvoorbeeld in ondergrondse lagen, en in de zomer weer oppompen met een minimale ‘nazuivering’.”

“De Watergroep kan bouwen op een diepgaande expertise om deze bewustmaking en de implementatie van nieuwe technieken te ondersteunen. Zowel onze ruim honderd jaar eigen ervaring als de doorgedreven samenwerkingsverbanden met internationale onderzoeksinstellingen en partners in de EU, vormen hierbij enorme troeven”, besluit Goossens.In samenwerking met: